Close
Tüm Kategoriler
  Filters
  Tercihler
  Ara

  Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

  EK-2

  Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

  İşbu Ek, [....../....../20....] tarihinde imzalanmış olan, Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

  Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: www.pazarageldik.com Web Sitesi’ne üyelik ve bu platformda ürün sergileme ücretsizdir. Ancak Platform’da sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine göre ayrıca ücretlendirilecektir.

  Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV Dahil Satış Fiyatı üzerinden alınacak olup, alınacak komisyon “Mağaza Komisyon Oranları” listesinde belirlenmiştir.

  www.pazarageldik.com, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı’nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 7 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı’ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı’nın sorumluluğundadır.

  Satıcı Hesap Bilgileri: [IBAN: ........................................................................................]

  Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden “3 iş günü + 24 saat” içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde Mevzuatta belirtilen 10 takvim gününü geçemeyecektir.

  Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkının kullanılması halinde, www.pazarageldik.com tahsil ettiği komisyonu Satıcı’ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı’dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak www.pazarageldik.com nezdinde doğabilecek her türlü masraflar, ödemeler ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV’li olarak Satıcı’ya aynen yansıtılacaktır.

  Diğer Şartlar:

  Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı www.pazarageldik.com, Sözleşme’yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti SATICI’dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

  Taraflar Komisyon oranları da dahil olmak üzere, işbu Ek’te belirtilen diğer tüm şartları karşılıklı mutabakatla değiştirebileceklerdir.

  İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme’nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.

  www.pazarageldik.com                                                                                   SATICI